Novellsamling om flykt

Novellix

kr195.00
Adding to cart… The item has been added

Fyra noveller i en ask. Fyra författare berättar om flykten till Sverige och det nya livet här, skildringar som sträcker sig från andra världskriget fram till idag. Fyra generationer av flykt genom fyra olika röster, som knyts samman av sina gemensamma erfarenheter.

Asken innehåller novellerna:

  • Farväl till dem på land – Marjaneh Bakhtiari
  •  Eller sjunk i havet – David Mohseni
  •  Lilla asken – Ania Monahof
  • Du och jag mot världen – Zulmir Becevic

Storlek: 159 x 113 x 20 mm

Formgivare: studio Parasto Backman